Nastavení domovské stránky v prohlížeči Chrome

  1. V panelu nástrojů (nahoře za adresním řádkem) klikněte na ikonku montážního klíče (volba se identifikuje jako Přizpůsobení a ovládání Google Chrome) a v roletce této nabídky vyberte volbu Možnosti
  2. V dialogovém okně klikněte na záložku Základy (první záložka)
  3. V sekci Domovská stránka klikněte na radiobutonek Otevřít tuto stránku
  4. Vyplňte za označením předchozího radiobutonku textové políčko adresou http://www.kohra.net/cz/m/doma/
  5. Není-li označen, zašrktnněte butonek Zobrazit tlačítko Domů na liště nástrojů
  6. Stiskněte tlačítko Zavřít

Kdykoliv nyní kliknete na ikonku domečku, dostanete se na naši domovskou stránku.

Užitečné odkazy

 

Od 1.1.2019 můžete v naší síti využívat IPTV partnera Sledování TVsledovanitv


Od 1.12.2013 je v provozu přístupový bod pro Vícov.


Od 1.12.2011 je v provozu přístupový bod pro Domamyslice a dále máme pokrytou severozápadní část Vrahovic a Držovice. V provozu je i pokrytí okolí starého Agrostroje od Svatoplukovy ulice na sever Prostějova.


Od 20.10.2011 je v provozu náš nový přístupový bod v Kralicích na Hané.


Od 1.5.2011 je v provozu přístupový bod na vodárně v Čechách pod Kosířem s dostupností pro obce Čechy pod Kosířem, Služín a Stařechovice.